Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Radno vrijeme:
◘ ponedjeljak - petak od 07 do 15

Rad sa strankama:
◘ ponedjeljak – petak od 07 do 13
(pravni i računovodstveni sektor)

Važni telefonski brojevi

HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP Elektroslavonija
Martina Divalta 199 
Prijava kvara na električnim instalacijama
(031) 501 370

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
Cara Hadrijana 3 
Prijava kvara na topl.postrojenjima
(031) 207 222

HEP-PLIN d.o.o.
- Pogon distribucije plina Osijek  
Prijava kvara na plinskim instalacijama
(031) 213 125

VODOVOD OSIJEK
Poljski put 1
Dežurna služba
(031) 330 300

VODOVOD OSIJEK
PJ Kanalizacija
Poljski Put 1
Dežurna služba
(031) 330 100
(ili zamjenski dežurni:
VOD-KAN SERVIS, Dejan Dadić
098/99 56 636)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
www.fzoeu.hr/
tel: 01/ 5391 800
fax: 01/ 5391 810
e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Besplatna info linija za energetsku učinkovitost: 0800 200 170 (radnim danom 9-15h)

Image
Naslovnica
Tribine Zavoda za stanovanje u gradskim četvrtima
"ČETVRTKOM U ČETVRTI"
RASPORED TRIBINA PO GRADSKIM ČETVRTIMA:

28.4. četvrtak u 18,00 sati - GČ RETFALA, Strossmayera 200
05.5. četvrtak u 18,00 sati - GČ GORNJI GRAD, Trg L. Mirskog 1
12.5. četvrtak u 18,00 sati - GČ INDUSTRIJSKA ČETVRT, Drinska 2
19.5.četvrtak u 18,00 sati - GČ NOVI GRAD, Sjenjak 133
02.6.četvrtak u 18,00 sati - GČ JUG 2, Srijemska 124/a 09.6.četvrtak u 18,00 sati - GČ DONJI GRAD, Trg b.J.Jelačića 25
16.6. četvrtak u 18,00 sati - GČ TVRĐA, Vij.I.Meštrovića 26/f

Dnevni red:

 1. Osiguranje zgrada i dodatne pogodnosti za suvlasnike stambenih zgrada na upravljanju kod Zavoda

 • pokriće i uvjeti osiguranja koja se vežu na policu osiguranja zaključenu sa Zavodom za stanovanje u 2016.g.,

 • dopunske opasnosti i rizici koji se mogu ugovoriti po postojećoj polici osiguranja,

 • za sve suvlasnike posebna ponuda ugovaranja osiguranja stvari kućanstva što će biti popraćeno letcima i ponudom sa navedenim pokrićima i premijom osiguranja u odnosu na površinu stana.

 1. Uvjeti kreditiranja stambenih zgrada i dodatne pogodnosti za suvlasnike stambenih zgrada na upravljanju kod Zavoda

OSNOVNI UVJETI KREDITIRANJA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA

 • preduvjeti podnošenja zahtjeva za kredit suvlasnika,

 • uvjeti kreditne linije za suvlasnike stambenih zgrada,

 • energetska učinkovitost – kreditiranje.

DODATNE POGODNOSTI ZA SUVLASNIKE STAMBENIH ZGRADA

 • naknade po platnom prometu,

 • uplate pričuve na blagajni bez naknade,

 • isplate s računa zajedničke pričuve bez naknade.

 1. Održavanje dimnjaka u stambenim zgradama

 • argumentacija potrebe redovnog održavanja dimnjaka i uređaja za loženje,

 • uočene neispravnosti / postupak nakon uočenih nedostataka-neispravnosti,

 • izmjene uređaja za loženje / izmjene energenta,

 • plinski dimnjaci – dozračivanja prostora.

 1. Protupožarna zaštita u stambenim zgradama

 • zakonska regulativa,

 • uzročnici požara,

 • ciljevi preventivne zaštite od požara,

 • hidrantska mreža za gašenje požara,

 • vatrogasni aparati,

 • sveukupne instalacije u visokim objektima (gromobranske instalacije, struja, plin i dr.),

 • evakuacija i spašavanje

 1. Održavanje dizala u stambenim zgradama

 • usklađivanje dizala sa Pravilnikom o sigurnosti dizala,

 • ugradnja novih dizala, prednosti novih tehnologija,

 • redovni servis, preduvjet trajnosti dizala.

 1. Evidencija zgrada u prostoru – Upis zgrada u katastarski operat

(Projekt državne geodetske uprave i Grada Osijeka)

 • evidentiranje zgrada, javnih i nerazvrstanih cesta u prostoru i evidentiranje u službenim registrima.

Napomena:

Točka 6. dnevnog reda odnosi se na tribine u GČ Novi Grad, Jug 2 i Tvrđa.

Predviđeno trajanje: 10 min. po sudioniku.

 
Usklađivanje katastarskog i gruntovnog stanja u velikim gradskim naseljima
ImageNa tribini Četvrtkom u četvrti u organizaciji Zavoda za stanovanje, ovaj put održanoj za područje Novog grada, bilo je riječi o evidenciji zgrada u prostoru. Bojan Bodražić, direktor Zavoda i domaćin ovih tribina, uvodno je rekao kako su ovim projektom ponajprije obuhvaćena naselja u kojima je najveća neusklađenost i neuređenost katastarskog i gruntovnog stanja, a riječ je o naseljima Sjenjak, Vijenac Ivana Česmičkog, Vijenac Ivana Meštrovića i Jug 2. U ovom zajedničkom projektu Grada Osijeka i Državne geodetske uprave, u vrijednosti 178 tisuća kuna, građani nemaju dodatnih troškova. Projektom je obuhvaćeno 86 hektara zemljišta, odnosno 132 zgrade i gotovo deset kilometara javnih i nerazvrstanih cesta.
- Sve su zgrade i površine premjerene i sada je u tijeku upis u katastar, a nakon toga po službenoj dužnosti uslijedit će i upis u zemljišne knjige - izvijestio je Bodražić. To je, dakle, osnovni preduvjet da suvlasnici zgrada u nastavku mogu krenuti u projekte prijavljivanja na natječaje za energetsku učinkovitost.
Posebnost ovog Četvrtka u četvrti bila je što se prvi put na nekoj od njih pojavio i predsjednik Vijeća gradske četvrti. Tako je Ivan Karalić pozdravio nazočne i zahvalio na iskazanom interesu predstavnika suvlasnika, ali i pohvalio Bodrežića i Zavod za organizaciju ovih predavanja.
Bodražić je ponovio kako na osnovi iskazanog zanimanja Zavod planira objaviti edukativne brošure o temama koje se na tribinama obrađuju. - To neće biti brošure jednokratne namjene, nego će biti korisni vodiči sa savjetima i informacijama za sve suvlasnike - najavio je Bodražić.
Inače, Bodražić i njegovi suradnici iz Zavoda nakon svake tribine ostaju odgovarati na pitanja suvlasnika. Na Sjenjaku su se zadržali znatno duže jer bilo je dodatnih pitanja vezano uz održavanje dimnjaka, te uz servisiranje i održavanje dizala.
D. Kuštro [Glas Slavonije]
 
Kontrola i održavanje dimnjaka radi zaštite od požara i smanjenja onečišćenja
ImageTreće odredište serije predavanja “Četvrtkom u četvrti” u organizaciji Zavoda za stanovanje, najvećeg upravitelja višestambenim zgradama u Osijeku, održano je u Industrijskoj četvrti. Bojan Bodražić, direktor Zavoda, i ovaj put u ulozi organizatora i domaćina, doveo je stručne sugovornike iz svoje tvrtke, kao i goste predavače koji su govorili o temama od osiguranja i financiranja zgrada do pitanja tehničkih elemenata života u zgradama.
Ovaj put u našem izvješću pozornost poklanjamo temi koju mnogi, nažalost, shvaćaju olako - održavanju dimnjaka.
- Dimnjačarstvo je u Osijeku regulirano kao komunalna djelatnost i obavlja se u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova. Zadatak je dimnjačarske službe čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje, ali ciljevi dimnjačarske djelatnosti, uz zaštitu od požara, jesu i ušteda energije i kontrola onečišćenja okoliša - rekao je uvodno Bodražić. Uime struke Dejan Lončarić iz tvrtke Dimnjak podsjetio je kako se dimnjaci koji se koriste redovito kontroliraju i čiste dva puta godišnje, dok se dimnjaci koji su izvan uporabe, takozvani pričuvni dimnjaci, kontroliraju jednom godišnje.
- Dimnjačar je dužan obavijestiti predstavnika suvlasnika o terminu izvršenja usluge, obaviti stručnu i odgovornu kontrolu i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje. Nakon obavljene usluge izdaje se dimnjačarski stručni nalaz koji sadržava sve podatke o dimnjacima, uređajima za loženje i evidentiranim neispravnostima koje su suvlasnici stambene zgrade dužni otkloniti prema zadanom zakonskom roku - ističe Lončarević.
- Kako je dimnjak zajednički dio građevine, trošak sanacije pokriva se preko pričuve - napominje Bodražić. Obojica upozoravaju da ako vlasnik/korisnik odbija dimnjačaru izvršenje usluge, uz to što je prekršio odredbe Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, preuzima i odgovornost u slučaju trovanja ili požara.
- Posebno treba naglasiti da izmjena stolarije i ugradnja ventilatora, odnosno nape, ugrožavaju pravilan rad uređaja za loženje zbog izmjene uvjeta dozračivanja prostora, što je i najčešći uzrok trovanja korisnika stana - upozorava Lončarić.
D. Kuštro [Glas Slavonije]
 
U očekivanju novih povoljnih uvjeta za kreditne linije
ImageSerija predavanja “Četvrtkom u četvrti”, koju svaki tjedan u jednom od sjedišta gradskih četvrti organizira Zavod za stanovanje, s pozicije najvećeg upravitelja zgrada u Osijeku, ovaj je tjedan nastavljena na području Gornjeg grada.
Svaki ćemo put u našim izvješćima pokloniti pozornost jednoj od tema, a ovaj je put riječ o kreditiranju kojim se financira sanacija i rekonstrukcija pročelja, dizala, krovova i zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama (nužnih i hitnih radova), uključujući i unaprjeđivanje energetske učinkovitosti.
Naime, ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi kreditiranja suvlasnika stambenih zgrada na upravljanju kod Zavoda, između Zavoda za stanovanje i Privredne banke, te Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka (koji su sufinancirali kamatu), sklopljen 2006. godine prestao je važiti s posljednjim danom prošle godine. Tom je linijom sanirana 361 stambeno-poslovna zgrada na upravljanju kod Zavoda u ukupnom iznosu od 50 milijuna kuna.
- Zavod je raspisao novi pozivni natječaj, kojim bi se ponovo kreditirala obnova stambeno-poslovnih zgrada. Kako držimo da je ovaj projekt vrlo značajan i za Županiju i za Grad, naš će prijedlog ponovno biti u smjeru sufinanciranja kamata u visini od 1,5 posto svaki - objašnjava Bojan Bodražić, direktor Zavoda za stanovanje.
Za Bodražića je to svakako jedan od načina kojim bi se suvlasnicima omogućilo da na financijski povoljniji način uđu u projekte obnove, kako zbog same sanacije objekta tako i zbog energetskih ušteda.
- Novom ćemo kreditnom linijom suvlasnicima omogućiti izbor poslovne banke kod koje bi realizirali ishođenje kredita ovisno o potrebama same zgrade, kao i kreditnim uvjetima koje poslovna banka nudi - ističe Bodražić.
Naposljetku, još je jedna olakotna okolnost za suvlasnike - za sve zgrade na upravljanju kod Zavoda i dalje će izvođenje radova nadzirati ovlašteni inženjeri, tako da će i dalje ta usluga za korisnike biti besplatna.
- Zavod će na taj način suvlasnicima značajno uštedjeti novac - zaključio je Bodražić.
D. Kuštro [Glas Slavonije]
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 68