Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Radno vrijeme:
◘ ponedjeljak - petak od 07 do 15

Rad sa strankama:
◘ ponedjeljak – petak od 07 do 13
(pravni i računovodstveni sektor)

Važni telefonski brojevi

HEP ODS d.o.o.
Elektroslavonija Osijek
Šetalište k. F. Šepera 1a
Prijava kvara:
(031) 243 243

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
Cara Hadrijana 3 
Prijava kvara na topl.postrojenjima
(031) 207 222

HEP-PLIN d.o.o.
- Pogon distribucije plina Osijek  
Prijava kvara na plinskim instalacijama
(031) 213 125

VODOVOD OSIJEK
Poljski put 1
Dežurna služba
(031) 330 300

VODOVOD OSIJEK
PJ Kanalizacija
Poljski Put 1
Dežurna služba
(031) 330 100
(ili zamjenski dežurni:
VOD-KAN SERVIS, Dejan Dadić
098/99 56 636)

Dežurstvo - Vodoinstalater 0 - 24
"Kućni majstor" j.d.o.o. za usluge
Vl. Darko Jedinak
Mob. 091/88 29 860


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
www.fzoeu.hr/
tel: 01/ 5391 800
fax: 01/ 5391 810
e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Besplatna info linija za energetsku učinkovitost: 0800 200 170 (radnim danom 9-15h)

Image
Naslovnica arrow Krediti za suvlasnike
Krediti za suvlasnike
Kreditiranje suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada
na upravljanju kod Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek


Obavještavamo sve cijenjene suvlasnike zgrada pod našim upravljanjem, da je Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek za 2006.godinu dogovorio iznimno povoljnu kreditnu liniju za obnovu i uređenje zgrada.

Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravnima, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Uredbe o održavanju zgrada, vlasnici zgrada su dužni skrbiti o svim zajedničkim dijelovima građevine što uključuje i obnovu pročelja.

Novi sustav upravljanja i održavanja zgrada primjenjuje se od 01.siječnja 1997.godine.

Zakon je propisao pravo i dužnost suvlasnika nekretnine da sudjeluju u njenom upravljanju, a sva sredstva koje u tu svrhu izdvoje koriste se za uređivanje i održavanje vlastite zgrade.

U cilju realizacije upravljanja i održavanja zgrade, suvlasnici zgrade su dužni izdvajati sredstva zajedničke pričuve, te ih koristiti u skladu s programom održavanja zgrade.

Zajednička pričuva je namijenjena prije svega za redovito održavanje i poboljšanje zgrade, dok bi za poslove izvanrednog održavanja odnosno veće zahvate na zgradi suvlasnici trebali osigurati dodatna sredstva.

Budući da su sredstva zajedničke pričuve nedostatna Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek je proveo pozivni natječaj u smislu kreditiranja suvlasnika stambenih zgrada na upravljanju kod Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek.

Nakon provedbe pozivnog natječaja Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek, za kreditiranje suvlasnika stambenih zgrada na upravljanju kod Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek, kao najpovoljniju ponudu odabrao je ponudu Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb.

Ovom obavijesti prenosimo Vam uvjete kredita:

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, ponudila je kreditiranje suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada na upravljanju kod Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek;

-  Iznos kredita:  sukladno iskazanom zahtjevu - odnosno izračunu potrebnih 
   sredstava.
-  Rok otplate kredita:  do 10 godina.
-  Kamata: promjenjiva u visini tromjesečnog LIBOR-a, uvećanog za 2,75 postotni poena godišnje
-  Naknada za kredit: oslobađa se.
-  Osiguranje: sredstva zajedničke pričuve pojedine zgrade, bez hipoteke.
-  Cijena za procijenu nekretnine: procjena nije potrebna.
-  Potreban depozit: bez depozita.
-  Potreban status štediše: nije potreban.
-  Polica životnog osiguranja: nije potrebno.
-  Otplata kredita: u mjesečnim anuitetima.
-  Način isplate kredita: isplatnom na žiro-račun izvođača radova ili dobavljača,
   sukladno odgovarajućoj dokumentaciji.

Smatramo kako je riječ o vrlo povoljnoj kamatnoj stopi i uvjetima koji će suvlasnicima zgrada omogućiti kapitalna ulaganja u njihove objekte.
Krediti će se odnositi, uz obnovu pročelja, i na rekonstrukcije krovova i popravak zajedničkih uređaja u zgradama (liftovi).

Realizacija kredita bi se provodila kroz sljedeće  korake:

1.
Predstavnik suvlasnika zgrade bi uputio preliminarni zahtjev Zavodu za investicijom;
2. Zavod upućuje svoje inženjere, ovlaštene sudske vještake, na izradu tendera,      odnosno troškovnika za zgradu, kojim je utvrđena vrsta radova koji su potrebni na zgradi. Ukoliko je za investiciju potrebno ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole, upoznaje predstavnika zgrade s potrebom ishođenja istog prije upućivanja zahtjeva za kreditom;
3. Suvlasnici u zgradi potpisuju suglasnost za izvođenje radova na zgradi (ne ovjerava se kod javnog bilježnika). Suglasnost je zajednička i nije pravovaljana bez potpisa svih suvlasnika;
4. Temeljem tendera iz točke 2. se prikupljaju troškovnici izvođača radova koji su sa Zavodom potpisali ugovore o obavljanju radova (150 izvođača);
5. Nakon odabira izvođača radova, zgrada upućuje zahtjev za kreditom;
6. Zavod dostavlja analitičku karticu predmetne zgrade u Banku temeljem koje, zajednički Zavod i Banka, utvrđuju "likvidnost zgrade" odnosno moguću mjesečnu ratu za obveze po kreditu;
7. Banka ispostavlja ponudu za zgradu sa svim elementima; iznosom kredita i minimalno mogućim rokom otplate;
8. Predstavnici zgrade prihvaćaju ponudu odnosno dogovaraju rokove za otplatu kredita (maksimalno do 10 godina);
9. Nakon utvrđenih svih elemenata potrebnih za zaključivanje ugovora o kreditu svi suvlasnici zgrade potpisuju SUGLASNOST za zaduživanje odnosno korištenje sredstava pričuve za podmirenje obveza po kreditu, koja se ovjerava kod javnog bilježnika;
10. Pristupa se zaključivanju ugovora o kreditu za zgradu koju potpisuje osoba imenovana od strane Zavoda kao predstavnik zgrade. Ugovor će između ostalih odredbi sadržavati i posebne ugovorne obveze koje će se odnositi  na obvezu zgrade  da ostane na upravljanju kod Zavoda sve dok traju obveze po kreditu;
11. Mjesečnu obvezu po kreditu uplaćuje Zavod sa sredstava na računu zgrade predviđena za pričuvu.

Ukoliko ste zainteresirani za ovakav oblik kreditiranja, molimo Vas da se javite u prostorije Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek, F.Krežme 18, ili na telefon: 209-700, gdje ćete dobiti sve potrebne informacije.

Ako ulažete u zajedničke dijelove zgrade ulažete i u Vaš stan i prostor, čime podižete kulturu življenja, tako da Vaš stan, odnosno prostor, na tržištu postaje vrijedniji.

U nadi da ćemo uspješnu poslovnu suradnju održati i u narednoj godini na obostrano zadovoljstvo, srdačno Vas pozdravljamo i stojimo Vam na usluzi.