Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Radno vrijeme:
◘ ponedjeljak - petak od 07 do 15

Rad sa strankama:
◘ ponedjeljak – petak od 07 do 13
(pravni i računovodstveni sektor)

Važni telefonski brojevi

HEP ODS d.o.o.
Elektroslavonija Osijek
Šetalište k. F. Šepera 1a
Prijava kvara:
(031) 243 243

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
Cara Hadrijana 3 
Prijava kvara na topl.postrojenjima
(031) 207 222

HEP-PLIN d.o.o.
- Pogon distribucije plina Osijek  
Prijava kvara na plinskim instalacijama
(031) 213 125

VODOVOD OSIJEK
Poljski put 1
Dežurna služba
(031) 330 300

VODOVOD OSIJEK
PJ Kanalizacija
Poljski Put 1
Dežurna služba
(031) 330 100
(ili zamjenski dežurni:
VOD-KAN SERVIS, Dejan Dadić
098/99 56 636)

Dežurstvo - Vodoinstalater 0 - 24
"Kućni majstor" j.d.o.o. za usluge
Vl. Darko Jedinak
Mob. 091/88 29 860


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
www.fzoeu.hr/
tel: 01/ 5391 800
fax: 01/ 5391 810
e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Besplatna info linija za energetsku učinkovitost: 0800 200 170 (radnim danom 9-15h)

Image
Naslovnica arrow Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Poštovani posjetitelji!

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam do sada ukazivali postavljanjem pitanja u rubrici "Pitanja i odgovori". Trudili smo se odgovoriti na svako pitanje najbolje što smo mogli.
Ukoliko ponekad niste bili potpuno zadovoljni, primite naše isprike.
Pozivamo vas da i ubuduće redovito posjećujete www.zavodzastanovanje.hr.
Ako niste pronašli odgovor na Vaše pitanje, pošaljite nam UPIT, a mi ćemo se potruditi da Vam se javimo u što kraćem roku.

      
S poštovanjem,
 

 


 PITANJA:
 

 
 1. Što je to etažiranje?
 2. Što je to etažno vlasništvo?
 3. Što se postiže etažiranjem?
 4. Što ćemo dobiti etažiranjem?
 5. Što se sve može etažirati?
 6. Što je knjiga položenih ugovora (pu)?
 7. Čemu služi knjiga položenih ugovora?
 8. Koji je nedostatak knjige položenih ugovora?
 9. Da li postoji zakonska obveza za izvršenje etažiranja?
 10. Tko može izvršiti etažiranje?
 11. Da li je moguće etažiranje izvršiti putem upravitelja zgrade?
 12. Kako se može platiti etažiranje?
 13. Da li se mogu pojaviti poteškoće u procesu etažiranja?
 14. Što označava pojam katastar?
 15. Što označava pojam gruntovnica?
 16. Koja je uloga geodete kod upisa nekretnine u zemljišnim knjigama?
 17. Što je upravljanje?
 18. Što je to pričuva i kako se izračunava?
 19. Što se popravlja iz pričuve?
 20. Da li svaki suvlasnik ima pravo uvida u prihode i rashode stambene zgrade ili samo predstavnik suvlasnika ?
 21. Kolika je sigurnost sredstava koji suvlasnici uplaćuju u pričuvu i kome se pripisuju kamate na ta sredstva?
 22. Kakva je kontrola rada predstavnika suvlasnika u zgradama pod vašim upravljanjem ?
 23. Tko odlučuje o izboru izvođača za veće radove ?
 24. Što se dešava u slučaju kada zgrada nema dovoljno sredstava a dođe do hitne intervencije ?
 25. Koliki su troškovi upravljanja i održavanja nekretnine ?
   
 


ODGOVORI:

1.Etažiranje je tehničko - upravno - pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.  ..Nazad..

2.Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, itd.), povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom.   ..Nazad..

3.Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišno - knjižno stanje Vašeg stana, poslovnog prostora, garaže, itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta i zgrade).
lasnik nad nekretninom (stanom, poslovnim prostorom, garažom itd.) koji nije upisan u zemljišne knjige, te nema adekvatni dokaz o vlasništvu, nakon etažiranja, bit će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže i sl., a suvlasnik nad idealnim dijelom nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom).
Nakon etažiranja, vlasnici mogu dobiti "čiste papire".   ..Nazad..

4.Dobiti ćete slobodu raspolaganja, odnosno zakonit promet nekretninom (zemljištem i zgradom), odnosno njenim posebnim dijelovima (stanom, poslovnim prostorom, garažom, itd.)  ..Nazad..
Omogućuje dobivanje kredita uz upis hipoteke na nekretninu ili njezin posebni dio.
Nakon etažiranja moguće je utvrditi pravednu raspodjelu iznosa za pričuvu ili popravke zgrade.  ..Nazad..

5.Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica, kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica. Etažirati treba uvijek sve stanove, poslovne prostore, garaže i drugo u zgradi. Zakon predviđa mogućnost etažiranja i samo jedne etažne jedinice, ali se to može realizirati samo u sudskom postupku.
Kad zgrada ima više ulaza, a ne nalazi se cijela na jednoj zemljišnoj čestici, treba etažirati cijelu zgradu sa svim ulazima, a ne samo jedan ulaz.   ..Nazad..

6.
Knjiga položenih ugovora je knjiga za evidentiranje vanknjižnog vlasništva, koja je nastala kao nužno zlo u doba otkupa stanova, jer pretežni dio novijih zgrada nije upisan u zemljišne knjige, a često niti u katastar.   ..Nazad..

7.Knjiga položenih ugovora služi za evidentiranje dokumenata o stjecanju vlasništva (ugovori o kupoprodaji, rješenja o nasljedstvu itd.) za one nekretnine koje nisu upisane u zemljišnu knjigu. To nije konačno, već privremeno rješenje upisa vlasništva. Nakon upisa nekretnine u zemljišnu knjigu, koju (nekretninu) prije toga treba etažirati, knjiga položenih ugovora će biti ukinuta.   ..Nazad..

8.U knjizi položenih ugovora nisu utvrđeni proporcionalni dijelovi cijele nekretnine (zemljišta i zgrade), nad kojima je suvlasnik svaki vlasnik posebnog dijela (stana, poslovnog prostora ili garaže, itd.). Vlasnik pojedine etažne jedinice u knjizi položenih ugovora nije evidentiran kao suvlasnik zgrade i zemljišta.   ..Nazad..

9.Da, prema važećem Zakonu, provedba etažiranja je zakonska obveza. Zbog neetažiranih zgrada vlasnici stanova, poslovnih prostora i dr. već sad trpe nepovoljne posljedice.   ..Nazad..

10.Etažiranje može izvršiti ovlaštena pravna osoba (firma) ili sudski vještak.   ..Nazad..

11.Najuputnije je etažiranje zgrade organizirati putem upravitelja zgrade, ako je za to suglasna većina vlasnika stanova, poslovnih prostora, garaža itd. prema suvlasničkim omjerima.   ..Nazad..

12.Etažiranje je moguće platiti iz pričuve zgrade ako ima dovoljno sredstava, a ako nema, moguće je plaćati dodatnim sredstvima u npr. 4 rate.   ..Nazad..

13.Kada je pravno-imovinski pripremljeno (nema sudskih i upravnih sporova) i ako su svi suvlasnici suglasni, etažiranje u pravilu protiče bez značajnijih problema. U protivnom u procesu etažiranja mogu se pojaviti poteškoće.   ..Nazad..

14.Označava evidenciju zemljišta i zemljišnih parcela prema kojoj se formiraju zemljišne knjige i utvrđuju odgovarajući porezi.   ..Nazad..

15.Označava:
 a) Zemljišnu knjigu u kojoj su upisani podaci o vlasničkim odnosima, koji se pohranjuju u sudu.
 b) Ured u kojem se vode zemljišne knjige.   ..Nazad..

16.Geodet treba najprije ucrtati i upisati zgradu u katastarski plan, ako zgrada nije u njega upisana - ucrtana, onda izraditi parcelacioni elaborat za usklađenje zemljišne čestice u katastru i zemljišnim knjigama. Tek kad je formirana zemljišna čestica za zgradu i kad je zgrada upisana u zemljišne knjige, može se prići postupku etažiranja.   ..Nazad..

17. Općenito upravljanje zgradom obuhvaća sve poslove vezane uz održavanje zgrade i njenih dijelova u funkcionalnom smislu.
Poslove vezane uz upravljanje zgradom suvlasnici povjeravaju upravitelju, a odluke koje se odnose na održavanje zgrade donose suvlasnici, s tim da međusobne odnose uređuju pisanim sporazumom (međuvlasnički ugovor). Za poduzimanje poslova redovite uprave potrebna je suglasnost suvlasnika koji predstavljaju više od 50% vrijednosti zgrade (nekretnine). Poslovi redovite uprave su primjerice, redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (nekretnine), uključujući i građevne promjene nužne radi održavanja, stvaranje primjerene zajedničke pričuve za predvidive zajedničke troškove, primjereno osiguranje zgrade (nekretnine) imenovanje i opoziv zajedničkog upravitelja, određivanje i promjene kućnog reda i drugo. Za poduzimanje poslova izvanredne uprave potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Poslovi izvanredne uprave su primjerice poduzimanje radnji poboljšanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (nekretnine), veći popravci, dogradnja, nadogradnja, preuređenje i drugo.Suvlasnici su dužni mjesečno uplaćivati sredstva zajedničke pričuve na žiro račun zgrade prema utvrđenom godišnjem, odnosno višegodišnjem programu. Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika zgrade (nekretnine) namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja zgrade (nekretnine) te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika. Dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova upravljanja zgradom (nekretninom).   ..Nazad..

18. To su novčane uplate suvlasnika na račun stambene zgrade namijenjene za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.
Suvlasnici su dužni mjesečno uplaćivati sredstva zajedničke pričuve na žiro račun zgrade, prema utvrđenom godišnjem, odnosno višegodišnjem programu. Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika zgrade (nekretnine), namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja zgrade (nekretnine), te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojeg suvlasnika. Dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova upravljanja zgradom (nekretninom).
Minimalna zajednička pričuva.
Minimalna zajednička pričuva naplaćuje se svim zgradama koje su u prinudnoj upravi, odnosno tamo gdje suvlasnici nisu sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju sa upraviteljem.
Minimalna financijska sredstva koja su dužni uplaćivati iznose 0,54 % vrijednosti njihovog posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje, točnije 1,53 kune po kvadratnom metru mjesečno.

(Etalonska vrijednost 3.400,00Kn)/12mj.=283,33Kn*0,54 %=1,53Kn/mj.

Ugovorena zajednička pričuva

Suvlasnici koji su sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju sa izabranim upraviteljem dogovaraju visinu zajedničke pričuve prema financijskim mogućnostima i potrebama održavanja zajedničkih dijelova zgrade, što ugrađuju u godišnjem programu upravljanja.   ..Nazad..

19. Od sredstava pričuve podmiruju se troškovi:

-ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi,ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi,
-premazivanje zidova i stropova,
-premazivanje dimnjaka,
-zamjena pokrova
-keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,
-zamjena podnih obloga i premazivanje podova,
-popravak pročelja,
-zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje i sl.),
-popravak pokrova i ravnog krova,
-održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,
-zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,
-održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),
-redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.),
-redoviti servisi dizala,
-redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi,
-redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prelivnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu,
-redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,
-redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.
-redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,
-čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),
-dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se
obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,
-čišćenje kanala za smeće,
-čišćenje septičkih jama,
-čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka. ..Nazad..

20.Žiro račun stambene zgrade neovisan o žiro računu Upravitelja ili druge stambene zgrade je javan i svaki suvlasnik ima pravo uvida u poslovanje po tom žiro računu. Suvlasnici moraju biti informirani o svim troškovima na stambenoj zgradi na jasan i transparentan način.   ..Nazad..

21.Otvara se zaseban žiro račun stambene zgrade neovisan o žiro računu Upravitelja ili druge stambene zgrade sa supotpisom ovlaštene osobe suvlasnika sa jedne strane i Upravitelja sa druge. Takvim načinom Upravitelj ne može samostano obaviti niti jedno plaćanje sa žiro računa stambene zgrade.   ..Nazad..

22.Naša je preporuka da stambena zgrada radi kontrole rada predstavnika suvlasnika i upravitelja izabere Vijeće suvlasnika (najmanje 3 člana) koje će periodično (mjesečno) kontrolirati sve Račune koji su plaćeni iz pričuve. Također Vijeće suvlasnika odlučuje o izboru izvođača za veće radove.   ..Nazad..

23.Konačnu odluku donose suvlasnici ili Vijeće suvlasnika kojeg su suvlasnici ovlastili za to.   ..Nazad..

24.Mi kao upravitelj garantiramo da ćemo sa svojom operativom otkloniti svaki kvar koji je hitne naravi, a naplata će uslijediti kada na računu stambene zgrade bude dovoljno sredstava.   ..Nazad..

25.Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisan je minimalni iznos predviđen za održavanje i upravljanje nekretninom.
Minimalni iznos dobiven je na osnovi vrijednosti stana - 0,54% vrijednosti Vašeg stana, što bi iznosilo 1,53 kn/m2 stana.   ..Nazad..